Moped (AM körkort)

Denna utbildning är till för de som vill köra EU-moped (AM-körkort) i en hastighet av max 45 km/h.
Pris: 5 500 kr
Bokning: Boka online
Kommande tillfällen: Årets kurser är tyvärr fullbokade, vi drar igång AM-utbildning igen vecka 8 - 2025

Kommande tillfällen

Säsongens kurser är tyvärr fullbokade. Vi siktar  på att dra igång igen sportlovsveckan 2025. För att boka går Du in på ”boka online”. Kontakta oss via mail på info@bodekulltrafikskola.se om du har frågor och funderingar så återkopplar vi så snart vi kan med mer information.

Körkort för moped klass 1 – AM

Vem skall gå kursen?

Från det att man är 14 år och 9 månader är det tillåtet att börja övningsköra med moped klass 1 på en godkänd trafikskola. Du kan ta AM körkortet när du har fyllt 15 år, gått en mopedutbildning hos oss, fått godkänt på körningen samt klarat trafikverkets teoriprov.

Krav för att ta AM körkort för moped

Enligt trafikverket behöver du uppfylla följande krav för att ta AM körkort:

1. Du har ett körkortstillstånd.
2. Du är permanent bosatt i Sverige eller sedan minst sex månader studerar här.
3. Du har gått en mopedutbildning hos en behörig utbildare.
4. Du har fyllt 15 år.
5. Du har gjort ett godkänt kunskapsprov på Trafikverket.
6. Du har inget körkort från något annat EES-land. Om du har ett sådant körkort går det att byta ut mot ett svenskt.

Innehåll och omfattning

Utbildningen börjar med 8 timmars obligatorisk teori som är fördelat på två halvdagar. Efter avklarad teori genomförs körning på manöverbana under en halv dag, följt av körlektioner i trafik. De praktiska delarna omfattar minst fyra timmar och fördelas på två tillfällen. Körningen lägger vi in de närmsta veckorna efter teorin. All körning sker på dagtid och med tvåhjulig moped. Vid behov av fler körlektioner för att bli godkänd på körmomenten måste fler körlektioner köpas till. Efter att teorin och körlektioner är avklarade behöver man också klara ett teoriprov hos Trafikverket. Trafikverkets teoriprov ingår inte i ovanstående pris.

För att erhålla AM-körkortet krävs att körningen är godkänd, något som ansvarig trafiklärare bedömer. Dessutom krävs som nämnt ovan, ett godkänt resultat på teoriprovet på Trafikverket. Vi bokar teoriprov åt dig när du är klar för det och har gjort det som krävs.

Krav

För att få köra körlektioner måste du ha ett godkänt körkortstillstånd. 

Betalning av utbildningen sker i samband med att Du bokar in dig via e-handeln. Körkortstillstånd ansöker man om på transportstyrelsen.se.