Moped (AM körkort)

Denna utbildning är till för de som vill köra EU-moped (AM-körkort) i en hastighet av max 45 km/h. Vi har regelbundna kursstarter till vår populära mopedutbildning och ett upplägg som passar alla!
Pris: 5 500 kr
Bokning: Kontakta oss för bokning
Kommande tillfällen: Startar löpande

Kommande tillfällen

Vi planerar just nu höstens kommande kurstillfällen för AM körkort. Kontakta oss via mail på info@bodekulltrafikskola.se om du är intresserad så återkopplar vi så snart vi kan med mer information om de kommande utbildningarna.

Körkort för moped klass 1 – AM

Vem skall gå kursen?

Från det att man är 14 år och 9 månader är det tillåtet att börja övningsköra med moped klass 1 på en godkänd trafikskola. Du kan ta AM körkortet när du har fyllt 15 år, gått en mopedutbildning hos oss, fått godkänt på körningen samt klarat trafikverkets teoriprov.

Krav för att ta AM körkort för moped

Enligt trafikverket behöver du uppfylla följande krav för att ta AM körkort:

1. Du har ett körkortstillstånd.
2. Du är permanent bosatt i Sverige eller sedan minst sex månader studerar här.
3. Du har gått en mopedutbildning hos en behörig utbildare.
4. Du har fyllt 15 år.
5. Du har gjort ett godkänt kunskapsprov på Trafikverket.
6. Du har inget körkort från något annat EES-land. Om du har ett sådant körkort går det att byta ut mot ett svenskt.

Innehåll och omfattning

Utbildningen börjar med en dag obligatorisk teori, som genomförs mellan 08:00 – 17:00. Efter avklarad teori genomförs körning på manöverbana under en förmiddag, följt av två körlektioner i trafik på 60 minuter styck. Vid behov av fler körlektioner för att bli godkänd på körmomenten måste fler körlektioner köpas till. Efter att teorin och körlektioner är avklarade behöver man också klara ett teoriprov hos Trafikverket. Trafikverkets teoriprov ingår inte i ovanstående pris.

För att erhålla AM-körkortet krävs att körningen är godkänd, något som ansvarig trafiklärare bedömer. Dessutom krävs som nämnt ovan, ett godkänt resultat på teoriprovet på Trafikverket. Vi bokar teoriprov åt dig när du är klar för det och har gjort det som krävs, detta är inget som du kan boka själv.

Krav

För att få köra körlektioner måste du ha ett godkänt körkortstillstånd. Körlektionerna sker på dagtid.

Betalning av utbildningen ska ske senast kursstart. Körkortstillstånd ansöker man om på transportstyrelsen.se.